Mehdi Koushki’ first marriage

Mehdi Koushki is an actor, known for The Salesman (2016), Lantouri (2016) and Shah Kosh (2019).