Athletes, Actors and Robots Among Torchbearers PyeongChang 2018

 Having been lit in Olympia, Greece, on October 24, the torch traveled to Athens on October 31. It began its Korean journey on November 1, from Incheon and will end on February 9, in Pyeongchang’s Olympic Stadium, the main venue of the 2018 Olympics.

One comment

  1. در دنیای غرب و مشخصا صنعت فیلم هالیوود که پیشگام آزادی و روابط آزاد هست و افراد دردسری برای روابط جنسی و حتی تنوع در این روابط ندارند ، مشخص می شود که سالهاست مردانی در این صنعت ، زنان را علی رغم میلشان مورد آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی قرار می دهند ، پس بدیهی هست که در کشورهای دیگر و مثلا ایران هم این اتفاق بیافتد ، حالا بازیگر زنی در ایران مدتی قبل به این موضوع اشاره ای کرد ، این آقای رادان به این خانم بازیگر اعتراض کرده و او را به دروغ گوئی و داشتن ذهنی فاسد و … متهم کرد و مدعی شد سینمای ایران پاک تر!!!!! از این حرفهاست که به این مسائل متهم شود!!!! در آمریکا دیوان عالی این کشور رای به قانونی شدن ازدواج همجنس بازان می دهد ، اینبار آقای رادان در قامت یک لیبرال تمام عیار از این اتفاق ابراز خوشحالی کرده و در یک نظر عجیب و سخیف این امر را با فرمان لغو برده داری توسط لینکلن برابر می شمارد ، گرچه در عرض دو روز با معذرت خواهی و عرض ندامت به درگاه روزنامه کیهان ، از بازداشت و تنبیه جان سالم به در برد ، وقتی اینها را کنار هم بگذارید به غیر از دوروئی چیز دیگری نمی توانید ببینید