The bizarre and extravagant ways some of the richest royals in the world spend their money

King Harald of Norway is worth $30 million. Though not a definitive list — not every one of the world’s wealthy royals have been included — the ones on this list are presented in ascending order by their net worth at the time of writing. 

3 comments

 1. در مورد پادشاه سوئد ـ کارل شانزدهم ـ که ثروت او 70 میلیون دلار ( کمتر از 700 میلیون کرون سوئد) تخمین زده شده است باید ثروت او را با صاحب شرکت ای .ک ِ. آ که در سراسر جهان فروشگاهای بزرگ وسا ئل زندگی می فروشد و اخیرا فوت کرد مقایسه کرد که بیش از 800 میلیارد کرون سوئد ثروت از خود به جا گذاشت یا با صاحب فروشگاه زنجیره ای لباس اچ .ام آقای پرسون مقایسه کرد که در حدود 800 میلیارد کرون سوئد ثروت دارد و مقام دوم ثروتمندان در سوئد را دارا می باشد. ثروت شاه سوئد حتی به یک میلیارد کرون سوئد هم نمیرسد . سوئد کشور ثروتمندان میلیاردر
  نق نقو ست .خود را به موش مردگی میزنند و شاه را هو می کنند. رسانه ها هم از میلیاردر ها حرف نمیزند

 2. بشر زمانی با شگفتی تاریخ عصر ما را خواهد خواند و از اینکه هنوز در کشورهای دموکراتیک پادشاهان خوش میگذرانند متعجب خواهد شد.

  • ما برون را ننگریم و قال را
   ما درون را بنگریم و حال را
   اگر امروز ، مثلا مردم سوئد از نقش پادشاه سوئد در کشور خودش خبر نداشته باشند .با وجود دسترسی به اینترنت و سایر امکانات ارتباطی کنجکاو هم نباشند برای تمام ولخرجی های آنها هورا می کشند و اطراف کاخ سلطنتی جمع میشوند . کاری ندارند چرا بودجه های کلان برای دربار و کارکنان آن اختصاص می بابد. کاری هم ندارند که فقر و فاقه و نداشتن مسکن در حال افزایش ست . کاری ندارند که پادشاه دلال کارخانه های اسلحه سازی سوئد است و میرود عربستان سعودی با ملک سعود ملاقات می کند معامله جوش میدهد. . گاهی دخترش ولیعهد پرنسس ویکتوریا را می فرستند. تازه می گویند پادشاه سوئد سلطنت می کند و در سیاست دخالتی ندارد. تاریخ را نیز همه جور می نویسند مگر نمی بینیم که هر شب فیلمهای جنگ دوم و جنایات هیتلر را نشان میهند. ولی با وجود این همه مدارک نازیست ها در سراسر اروپا رژه میروند. حکومت های امروز با لعاب دموکراسی بیشتر به فکر جنگ افزوزی و غارت جهانند و پادشاهان هم بخشی از پیاده نظام و ارتش آنها ست.