The photos of the coronation ceremony

The photos of the coronation ceremony

Mohammad Reza Shah Pahlavi( 26 October 1919 – 27 July 1980) was the king of our homeland from 16 September 1941 until his overthrow by the Islamic Revolution on 11 February 1979. He took the title (“Emperor” or “King of Kings”) on 26 October 1967. He was the second and last monarch of the House of Pahlavi of the homeland monarchy. Mohammad Reza Shah Pahlavi held several other titles, including that of Aryamehr (Light of the Aryans).

Snap118

Snap110

Snap108

Snap107 Snap106 Snap115 Snap113 Snap111 Snap114 Snap116 Snap117

12 comments

 1. محمد رضا هم مثل هر ایرانی فردی عقده ای و جاه طلب بود و بیشتر به بیرون خودش(تجملات) فکر می کرد تا به درونش.من هم یکی از مخالفان این بنده خدا بودم,بدون اینکه چیزی از او بدانم نا آگاهانه از انقلاب دفاع کردم بدون آنکه چیزی از انقلاب بدانم.ولی امروز بدون تعصب و با شناخت از خود و مقایسه دو رژیم صادقانه بگویم که محمد رضا انسانی بهتر این ها بود

  • ملتی که فکر کند محمدرضاشاه با ان کاخ های نصفه و نیمه که بیشتر خانه بزرگ بودند تا کاخ و مراسم ملی تاریخی تاج گذاری بعد از ده دهه از شروع پادشاهی عقده و تجمل است ملتی ابله است که هر بار انقلاب خواهد کرد!!ملتی که تاریخ را مرور نکند و باز چشم بسته دهان باز کند بیچاره خواهد ماند

   • درست فرمودید جناب ما ملت ترجیح می دهیم کسانی که بر ما حکومت می کنند اموالمان را دور از چشممان به حسابهای شخصی بریزند و ما را به خاک سیاه بنشانند . اگر شاه در ایران کاخ ساخت امروز کاخها در ایرانند. اما تازه بدوران رسیدگان ولایت کاخهایشان را در خارج از ایران یا دور از چشم مردم می سازند.

  • من مطلقا هوادار نظام پادشاهی نیستم اما ربط دادن مراسم تاجگذاری به تجمل گرایی و ظاهر پردازی حرف بی ربطی است به نظرم. این هم از همان استدلالهای سستی است که رادیوهای آنطرف آب به خورد ایرانیهای ان دوران دادند و اثارش هنوز باقی است. به هر صورت, چه دوست داشته باشیم چه نه, ایران در طی قرنها حکومتی شاهنشاهی داشته. تاجگذاری شاهان ایران هم یک سنت تاریخی بوده از دوران مادها بگیرید تا قجر. حالا نمیدانم چرا این مطلب را باید حمل بر تجمل گرایی محمد رضا شاه کرد؟ اینرا باید صرفا از منظر تاریخ نگاه کرد و بس.

   • 1. این که ایران روزی روزگاری امپراتوری بزرگی بود شکی نیست ولی چند کشور دیگر هم تاریخ چند هزار ساله دارند. مهم تر از همه وقایعی است که بعداز قرون وسطا و رنسانس در اروپا اتفاق افتاد.
    الف . انقلاب فرانسه که برای اولین بار مردم به حق حاکمیت خود رسیدند و بعداز 4 سال در یک انتخابات به قانون اساسی و نظام جمهوری رای دادند. بتدریج بسیاری از کشورهای جهان دیرتر بساط انواع حکومت پادشاهی و ا مپراتوری را جمع کردند و به جمهوری تبدیل شدند.
    ب. بعضی از کشورهای پادشاهی در اروپا مانند انگلستان ، سوئد ، نروژ ، هلند از سرنوشت دیگر کشور ها عبرت گرفتند و قدرت به مردم و نمایندگان آنها منتقل شد و شاهان و ملکه به مقام تشریفاتی تبدیل شدند که امروز حدود 17 کشور جهان هنوز ظاهر به روش پادشاهی ادادره میشوند که در بعضی مردم از موهبت دموکراسی ، قانون اساسی و انتخابات آزاد برخوردارند ولی در بعضی مثل عربستان سعودی ، کویت ، امارات هنوز با شیوه ی عهد عتیق اداره میشوند.
    انقلاب مشروطه ایران دقیقا با الهام از حکومت های مشروطه سلطنتی اروپا تلاش کردند که مقام شاه را تشریفاتی کنند که بعداز وقایع شهریور 1320 عملا انجام شد و تا سال 32 عملا شاه قدرتی نداشت که بدبختانه نفتخواران جهان بخاطر منافع ظالمانه خود دیکتاتوری شاه را به مشروطه سلطنتی ترجیح دادند که با کودتای 28 مرداد مشروطه سلطنتی برای همیشه از بین رفت.
    طنز تاریخ است که علیرغم تاج گذاری آخرین شاه در سال 46 و انتخاب شهبانو فرح بعنوان نایب السلطنه ، در بحران سال 56 و 57 از این امکان که در قانون اساسی پیش بینی شده بود نیز اسفاده نگردید که بجای هرج و مرج شهبانو تا رسیدن ولیعهد به سن قانونی مملکت را اداره کند. کسی می داند چرا؟

  • در ضمن ، لطفا در نوشتن جملاتی که تمام دنیا آن را می بینند بیشتر دقت کنید. کلیه ایرانیان عقده ای و جاه طلب نیستند

  • Shah had a very modest life. I have seen in US rich ordinary people has a house similar or with the same facilities as SHAH of IRAN. WE Iranians do not have knowledge about our country and other societies. We are very IGNORANT People. That is the reason we preferred Bakhtiar over Khomeini.

 2. چرا شاه پس از 18 سال سلطنت تاج گذاری کرد او گفته بود بر من افتخاری نیست بر ملتی فقیر سلطنت کنم لذا پس استقرار جایگاه ایران در صحنه جهانی و سامان یافتن اقتصاد ایران تصمیم تاج گذاری می گیرد

  • دقیقا” به همان دلیلی که خودتان آوردید اوضاع ایران رو به پیشرفت بود و شاه در منطقه قدرت اول بود و تاجگذاری بسیاری از کشورهای بدوی منطقه را در لاک خود فرو می برد. پدر امیر دوبی در خاطراتش همیشه گفته است که محمد رضا شاه الگوی او برای کارهایشان در دوبی بوده است.

 3. اي بيجاره هاي عقده اي كأخ نديد كه به به اون خونه بزرك كأخ كفتيد جقدر ما ملت عقده اي و حسودي هستيم جشم ديدن همديكر را نداريم جقدر خرده شيشه داريم جقدر تنك نظر هستيم نسبت به همديكر

  بلايي أمد و همه مردم رو به خاك سياه نشوند هنوز كه هنوز ادم نشديم من به شاه كاري ندارم اون كذشت و تمام شد كارم با ادم هايي هست كه تنك نظري و حسادت هنوز ديوانه اشان كرده

 4. غرش شیر خانه چوبی را به لرزه در نمی آورد،از موریانه باید ترسید.