This is everything Cristiano Ronaldo eats and drinks for breakfast, lunch, and dinner

Ronaldo does not deprive himself of good food even though he is a world-class athlete. Judging from this photo he is a big fan of big breakfasts featuring pastries, cold cuts, European cheeses, and fresh fruit — all washed down with a latte and juice.

9 comments

 1. افسوس از الگوهای اجنماعی که بازتابی از تفکرات رهایی بخش از باورهای جزم یافته و متعصبانه سنتی و مذهبی دنیای اسارت یافته فعلی اند هیچ خبری نیست. گویا انسان عصر حاضر تنها مانده و سردرگم و اسیر قشری اقتدارگرا و بی رحم. چه میتوان کرد دلخشویی فعلی مان الگوی غذایی آقای رونالدو ست

  • بسیار عالی. اسف و افسوس برای جامعه و مردم جزم یافته و مسخ شده امروز بویژه ایرانی.

  • حالا شما زیاد سخت نگیر اگر حالت آنچنان گرفته میتوانی مسیر زندگیت رو خودت انتخاب کنی و همانند یک فرد با اخلاق بپری وسط میدان و تقییر بوجود بیاری در جامعه

  • Lol, then you need a new world…

 2. دوستان گرامی، فاتح و سربدار، این چه حرفیست که شما می زنید؟ مگر نشان دادن عکس هایی از غذاهای مورد علاقه یک ورزشکار،الزاما به این معناست که آن غذاها تبلیغ شود؟ خیلی ها شاید دوست داشته باشند بدانند رژیم غذایی ورزشکاران برتر چیست. از جمله خود من. این الزاما به معنای این نیست که شمای مخاطب حتما این غذاها را الگو قرار دهید. این فقط یک اطلاع رسانی ست برای علاقه مندان. همین.

 3. این افکار خودبرتربین دههء شصتی مانند جناب فاتح هنوز وجود دارند؟ ایشان از دیو و دد ملول است و انسانش آرزوست!! بخت مرده هات بچسب به زندگی و گنده …

 4. داریوش بزرگ

  ای کوروش بزرگ ای بزرگ مرد دوغت را بنوش و آسوده بخواب که ما به همین چیزهای بی ارزش دلمان را خوش کرده ایم

  عزت زیاد

 5. چه شایسته است قبل از نقد نظراتِ دیگران نگاهی‌ آموزنده به محتوای اصلِ موردِ خبر بسنده کنیم

  هشیار باشیم و آموزش پذیر

  تجربه‌ای که فرهنگِ ایرانی‌ بدان نیازمند است.
  doust bedarim….bi hasad